Vessel  Trucking  Depot  cảng

" Mãi mãi là đối tác vận tải biển tin cậy của bạn tại Việt Nam "

Dịch vụ đại lý

Với lợi thế là thành viên trong Vinalines Group, mạng lưới văn phòng, đại lý rộng lớn tại Việt Nam và nước ngoài, cung cấp nhiều lịch trình tới nhiều vùng quốc gia và lãnh thổ, Vinalines Container tự tin cung cấp cho khách hàng Dịch vụ làm đại lý tàu, hàng với chất lương tốt nhất.

Đại lý tại HongKong

Wilhelmsen Ships Service Ltd. Hong Kong

Rooms 1105-06, 11th Floor, Lu Plaza

2 Wing Yip Str., Kwun Tong

Kowloon, Hong Kong

Tel:      + 852-2880-1616

Fax:    + 852-2880-5048

Email:  teresa.yuen@wilhelmsen.com

 

Đại lý tại Singapore

Collyer Shipping Pte. Ltd.

20 Harbour Drive #5-3

PSA Vista. Singapore 117612

Tel:      + 65-6836-6776

Fax:    + 65-6773-0768

Email:  feeder@collyer.biz